BANKARSTVO, OSIGURANJE I FINANSIJE

Svrha studijskog programa Savremeno poslovanje i informatički menadžment (smjer: Bankarstvo, osiguranje i finansije) je obrazovanje savremenih ekonomskih stručnjaka iz oblasti finansijskih usluga, čiji su ključni segmenti, bankarstvo, osiguranje i poslovne aktivnosti na tržištu kapitala, odnosno berzansko i brokersko poslovanje.

Studijski program Savremeno poslovanje i informatički menadžment (smjer: Bankarstvo, osiguranje i finansije) utemeljen je na iskustvima najboljih svjetskih univerziteta, a u skladu sa potrebama tržišta rada u zemlji za visokoobrazovanim ekonomistima finansijsko-bankarskog profila. Ovaj studijski program treba studentima dati kompetencije u savremenim analitičkim tehnikama i novim vještinama kako bi im se stvorila solidna osnova za finansijsko odlučivanje u svakodnevnoj praksi, te pomoglo da se poveća njihova individualna efikasnost u području finansija, bankarstva i osiguranja.

Trajanje studija na ovom studijskom programu je tri godine (6 semestara). Radi se o studijskom programu prvog ciklusa studija čijim završetkom student treba da ostvari 180 ECTS studijskih bodova. Završetkom ovog studijskog programa student stiče stručno zvanje Bachelor ekonomije za za bankarstvo, osiguranje i finansije.

Način izvođenja studija

Studij na ovom studijskom programu će se organizovati kao redovni studij, vandredni studij i studij učenjem na daljinu.

Kompetencije i vještine koje se  stiču kvalifikacijom (diplomom)

Studijski program Savremeno poslovanje i informatički menadžment (smjer: Bankarstvo, osiguranje i finansije) nudi sticanje opštih kompetencija koje se temelje na cjelovitom poslovnom i ekonomskom obrazovanju, pri čemu studenti stiču široku lepezu znanja, vještina i kompetencije iz područja savremenog poslovanja potrebnih za uspješan razvoj i vođenje vlastitog poduzetničkog pothvata i povećanje konkurentske prednosti poduzeća u kojem su zaposleni. Osim pomenutih opštih kompetencija, studijski program omogućava sticanje posebnih kompetencija temeljenih na visokostručnoj i profesionalnoj osposobljenosti za područje savremenog bankarstva, osiguranja i finansija odnosno ''industrije finansijskih usluga'', prema najvišim svjetskim standardima.

Uspješna realizacija studijskog programa Savremeno poslovanje i informatički menadžment (smjer: Bankarstvo, osiguranje i finansije) omogućava diplomantima sticanje kako opštih, tako i specifičnih kompetencija i vještina, kao podloge za njihovo aktivno i uspješno uključivanje na tržištu rada, a kasnije i u privatnim ili javnim kompanijama u kojima će naći svoje mjesto. Završetak studija na studijskom programu Savremeno poslovanje i informatički menadžment (smjer: Bankarstvo, osiguranje i finansije) studentima će omogućiti:

 • Sticanje kompetencije upravljanja poslovnim sistemima srednjeg i višeg stepena složenosti 
 • Sticanje kvalitetnih (savremenih i neposredno upotrebljivih) znanja iz najvažnijih naučnih disciplina savremene ekonomije, finansija, bankarstva, osiguranja i drugih srodnih naučnih disciplina
 • Osposobljenost za poslove operativnog i strateškog finansijskog menadžmenta u trgovačkim društvima, bankama i drugim finansijskim institucijama, uz poznavanje najnovijih finansijskih proizvoda
 • Sposobnost primijene  savremenih metoda i postupaka u organizovanju poslovnih procesa
 • Sposobnost planiranja, prikupljanja i analize velike količine podataka
 • Poznavanje poslovnih aktivnosti na tržištu kapitala sa akcentom na berzansko i brokersko poslovanje, kao i primjenu Interneta u berzanskom poslovanju
 • Poznavanje osnova računovodstva i softverskih paketa za samostalno vođenje poslovnih knjiga 
 • Poznavanje teorijskih i praktičnih aspekata bankarskog poslovanja, 
 • Sposobnost finansijske analize kroz primjenu softverskih oruđa, kao i sposobnost izrade biznis planova
 • Osposobljavanje za pokretanje vlastitih poslovnih subjekata
 • Sposobnost tržišne realizacije poduzetničkih ideja

Mogućnosti zaposlenja

Završetak studija na studijskom programu Savremeno poslovanje i informatički menadžment (smjer: Bankarstvo, osiguranje i finansije) zahvaljujući širokom spektru multidisciplinarnih znanja  nudi široke mogućnosti zaposlenja. 

Diplomanti ovog studijskog programa mogu naći zaposlenje:

 • Bankama i drugim finansijskim organizacijama kao i u državnoj administraciji
 • U osiguravajućim kompanijama, penzijskim i zdravstvenim fondovima
 • Na poslovima finansija, računovodstva, revizije, marketinga i menadžmenta u kompanijama koje se bave bankarstvom, osiguranjem, kao i u organizacionim cjelinama preduzeća iz različitih privrednih oblasti u domenu finansija
 • U finansijskim i robnim berzama na nacionalnom i međunarodnom nivou, brokersko-dilerskim društvima, u investicionim fondovima
 • Na menadžerskim pozicijama nižeg i srednjeg ranga u bankama i osiguravajućim društvima
 • Na poslovima portfolio menadžmenta
 • Na poslovima Risk menadžera i aktuarskim poslovima
 • Na poslovima posrednika i zastupnika u osiguranju, poslovima procjenitelja rizika i šteta u osiguranju
 • Na poslovima finansijskih stručnjaka (menadžeri za lokalne finansije, finansijska tržišta, agro-ruralne finansije, itd.)
 • Na poslovima finansiranja projekata, kao i u međunarodnim organizacijama koje se bave finansiranjem razvoja
 • Pokretanje vlastite start-up kompanije

 Spisak obaveznih predmeta:

 1. Osnove ekonomije
 2. Poslovna informatika
 3. Ekonomika i organizacija poslovanja
 4. Uvod u informacione sisteme
 5. Menadžment
 6. Osnove računovodstva i izvještavanja
 7. Poslovni engleski jezik
 8. Finansije preduzeća
 9. Javne finansije
 10. Finansijsko računovodstvo
 11. Osnove i tehnike osiguranja
 12. Finansijska tržišta
 13. Bankarsko poslovanje
 14. Planiranje i analiza poslovanja
 15. Elektronsko bankarstvo i platni promet
 16. Međunarodne poslovne finansije
 17. Berzansko poslovanje
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Kulina bana br. 2
Tuzla, 75000, BiH
+387 35 258 454
+387 62 062 657


Mapa

Svečano otvaranje