INFORMATIČKI MENADŽMENT

Trajanje studija na ovom studijskom programu je tri godine (6 semestara). Radi se o studijskom programu prvog ciklusa studija čijim završetkom student treba da ostvari 180 ECTS studijskih bodova. Završetkom ovog studijskog programa student stiče stručno zvanje Bachelor ekonomije  za informatički menadžment,

Način izvođenja studija

Studij na ovom studijskom programu će se organizovati kao redovni studij, vandredni studij i studij učenjem na daljinu.

Kompetencije i vještine koje se  stiču kvalifikacijom (diplomom)

Uspješna realizacija studijskog programa Savremeno poslovanje i informatički menadžment (smjer: Informatički menadžment) omogućava diplomantima sticanje kako opštih, tako i specifičnih kompetencija i vještina, kao podloge za njihovo aktivno i uspješno uključivanje na tržištu rada, a kasnije i u privatnim ili javnim kompanijama u kojima će naći svoje mjesto. Završetak studija na studijskom Savremeno poslovanje i informatički menadžment (smjer: Informatički menadžment) će omogućiti:

 • Sticanje kompetencije upravljanja poslovnim sistemima srednjeg i višeg stepena složenosti 
 • Temeljna znanja o funkcionisanju i ustroju organizacije, značaju poslovnih procesa te načinu na koji se mogu efikasno organizovati i podržati informacionom tehnologijom
 • Sposobnost razvijanja poslovnih informacionih sistema u svom radnom okruženju
 • Sposobnost prepoznavanje poslovnih problema koji su podesni za rješavanje pomoću naprednih ICT
 • Sposobnost upravljanja i implementacije informacijskih poslovnih sistema
 • Sposobnost kompetentnog vođenja informatičkih projekata 
 • Sposobnost oblikovanja baza podataka s mogućnošću njihovog administriranja
 • Poznavanje suštine i ovladavanje konceptom elektronskog poslovanja sa snažnim fokusom na praktičnu primjenu stečenih znanja
 • Poznavanje i razumijevanje ekonomskih pojmova, finansijskog planiranja i načina finansiranja preduzeća
 • Sposobnost primijene  savremenih metoda i postupaka u organizovanju poslovnih procesa
 • Sposobnost planiranja, prikupljanja i analize velike količine podataka
 • Poznavanje osnova berzanskog poslovanja kao i primjene Interneta u berzanskom poslovanju
 • Poznavanje osnova računovodstva i softverskih paketa za samostalno vođenje poslovnih knjiga 
 • Poznavanje teorijskih i praktičnih aspekata bankarskog poslovanja 
 • Sposobnost finansijske analize kroz primjenu softverskih oruđa, kao i sposobnost izrade biznis planova
 • Osposobljavanje za pokretanje vlastitih poslovnih subjekata
 • Sposobnost tržišne realizacije poduzetničkih ideja

Mogućnosti zaposlenja

Završetak studija na studijskom programu Savremeno poslovanje i informatički menadžment(smjer: Informatički menadžment) zahvaljujući širokom spektru multidisciplinarnih znanja  nudi široke mogućnosti zaposlenja. 

Diplomanti ovog studijskog programa mogu naći zaposlenje:

 • U svim odjeljenjima preduzeća iz oblasti ICT
 • Ma mjestu projekt menadžera zaduženog za provođenje projekata iz oblasti ICT
 • Na poslovima prodaje u kompanijama koje se bave prodajom informatičke opreme i tehnologije
 • Na poslovima menadžera za elektronsko poslovanje
 • Na poslovima menadžera u online kompanijama
 • U finansijsko-računovodstvenim odjelima preduzeća
 • Na menadžerskim pozicijama nižeg i srednjeg ranga u bankama i osiguravajućim društvima
 • Pokretanje vlastite start-up kompanije

  Spisak obaveznih predmeta:

 1. Osnove ekonomije
 2. Poslovna informatika
 3. Ekonomika i organizacija poslovanja
 4. Uvod u informacione sisteme
 5. Menadžment
 6. Osnove računovodstva i izvještavnja
 7. Poslovni engleski jezik
 8. Finansije preduzeća
 9. Osnove marketinga i internet marketing
 10. Programski jezici i programiranje
 11. Trgovinsko poslovanje
 12. Elektronsko poslovanje
 13. Baze podataka
 14. Planiranje i analiza poslovanja
 15. Elektronska trgovina
 16. Elektronsko bankarstvo i platni promet
 17. Poduzetništvo
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Kulina bana br. 2
Tuzla, 75000, BiH
+387 35 258 454
+387 62 062 657


Mapa

Svečano otvaranje