Kotizacija / Registration fee

Učešće na drugoj međunarodnoj naučnoj konferenciji o digitalnoj ekonomiji DIEC 2019 je besplatno za sve učesnike.


No registration fee.

Smještaj / Accommodation

Slika
Preporuka za smještaj učesnika konferencije je hotel Tehnograd Tuzla. Više o preporučenom smještaju pogledajte ovdje.

The recommendation for the accommodation of the conference participants is the hotel Tehnograd Tuzla. 
For more information about the recommended accommodation, see here.
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Kulina bana br. 2
Tuzla, 75000, BiH
+387 35 258 454
+387 62 062 657


Mapa

Svečano otvaranje