Asistenti

Slika 89

Senka Džanić, dipl. oec.

Slika 65

Damir Pirić, MA ekonomije

Slika 147

Vesna Muminović

Slika 87

Irina Alić, MA ekonomije

Slika 144

Mr. sc. Lejla Smajlović

Slika 151

Amer Bošnjić, MA elektrotehnike

Slika 68

Ema Bilbija Zulić, BA ing. inf. teh.

Slika 146

Edina Šehić, dipl. ing. inf. teh.

Slika 152

Irma Zenunović

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Kulina bana br. 2
Tuzla, 75000, BiH
+387 35 258 454
+387 62 062 657


Mapa

Svečano otvaranje