Asistenti

Slika 89

Senka Džanić, dipl. oec.

Slika 65

Damir Pirić, MA ekonomije

Slika 152

Irma Zenunović

Slika 147

Vesna Muminović

Slika 68

Ema Bilbija Zulić, BA ing. inf. teh.

Slika 146

Edina Šehić, dipl. ing. inf. teh.

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Kulina bana br. 2
Tuzla, 75000, BiH
+387 35 258 454
+387 62 062 657


Mapa

Svečano otvaranje