O konferenciji / About the conference

 

Visoka škola „Internacionalna poslovno - informaciona akademija“ Tuzla organizuje 2. međunarodnu naučnu konferenciju o digitalnoj ekonomiji DIEC 2019 koja će se održati 25-26. aprila 2019. godine u Tuzli.

Važni datumi:

Rok za slanje sažetka: 31. januar 2019.

 • Obavijest o prihvatanju sažetka: 15. februar 2019.
 • Rok za slanje rada: 31. mart 2019.
 • Obavijest o prihvatanju rada: 10. april 2019.
 • Zadnji rok registracije: 20. april 2019.

Tematska područja konferencije: 

 • Poslovno informacioni sistemi
 • Digitalna transformacija u javnom i privatnom sektoru
 • E-poslovanje
 • E-marketing i e-trgovina
 • E-učenje i e-pedagogija
 • Visoke tehnologije i intelektualno vlasništvo
 • Internet i regulatorni okvir
 • Sigurnost u digitalnom društvu
 • Digitalna ekonomije u funkciji ekonomskog rasta
 • Industrija 4.0.
 • Liderstvo u digitalnom dobu
 • Društvena pitanja u digitalnom svijetu
 • Digitalni mediji
 • Kripto ekonomija
 • Ekonomija dijeljenja
 • Pametna okruženja

 E – mail za dostavu sažetaka i radova je: diec@ipi-akademija.baInternational Business Informational Academy organizes the 2nd Digital International Economic Conference (DIEC) 2019 which will take place in Tuzla on 25-26 April 2019.

Important dates / deadlines

 • 31 January 2019 Abstract submission deadline
 • 15 February 2019 Notification of abstract acceptance
 • 31 March 2019 Full paper submission deadline
 • 10 April 2019 Notification of paper acceptance
 • 20 April 2019 Registration deadline


Areas of particular interest include:

 • Business Information Systems
 • Digital transformation processes in the public and private sector
 • E-business
 • E-marketing and e-commerce
 • E-learning and e-pedagogy
 • High technology and intellectual property
 • Internet and regulatory framework 
 • Security in a digital society 
 • Digital economy in the function of economic growth
 • Industry 4.0.
 • Leadership in the digital age
 • Social issues in the digital world
 • Digital media
 • Crypto economy
 • Sharing economy
 • Smart Environment

E-mail address for submitting abstracts and papers : diec@ipi-akademija.ba.


 

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Kulina bana br. 2
Tuzla, 75000, BiH
+387 35 258 454
+387 62 062 657


Mapa

Svečano otvaranje