RAČUNOVODSTVO

Studijski program Savremeno poslovanje i informatički menadžment (smjer: Računovodstvo) utemeljen je na iskustvima najboljih svjetskih univerziteta, a u skladu sa potrebama tržišta rada u zemlji za visokoobrazovanim ekonomistima računovodstveno-finansijskog profila. Na ovom studijskom programu obrazovali bi se ekonomisti za poslove u računovodstvu svih vrsta poslovnih subjekata – banaka, osiguravajućih društava, trgovine, poljoprivrede, obrtnika. Obrazovanje ekonomista na studijskom programu Savremeno poslovanje i informatički menadžment (smjer: Računovodstvo) može se opravdati time što su u svim tim poslovnim subjektima potrebni stručni voditelji računovodstva, koji mogu kvalitetno odgovarati na pitanja uprava o mogućnostima daljeg rasta i razvoja, a posebno je prepoznata potreba za specifičnim znanjima iz navedenog područja.

Ovaj studijski program treba studentima da pruži znanja koja će im omogućiti da koriste savremenu računovodstvenu metodologiju, da pripremaju računovodstvene informacije eksternog i internog karaktera, ali i koriste ih za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odluka svih zainteresiranih korisnika, analiziraju financijske izvještaje, obavljaju pojedine poslove u procesu interne kontrole te interne i eksterne revizije. 

Kroz primjenu posebnog aplikativnog računovodstvenog softvera, gdje će se kroz virtualni poslovni subjekt pratiti cjelokupan računovodstveni proces upravo na način kako se to provodi u privrednoj praksi, će se korigirati jaz između često obilnih teorijskih, ali nedovoljnih praktičnih znanja i kompetencija. To omogućava da se student po sticanju diplome može jednostavno i brzo uključiti u računovodstveni proces konkretnog poslovnog subjekta. 

Trajanje studija na ovom studijskom programu je tri godine (6 semestara). Radi se o studijskom programu prvog ciklusa studija čijim završetkom student treba da ostvari 180 ECTS studijskih bodova. Završetkom ovog studijskog programa student stiče stručno zvanje Bachelor ekonomije za računovodstvo.

Način izvođenja studija

Studij na ovom studijskom programu će se organizovati kao redovni studij, vandredni studij i studij učenjem na daljinu.

Kompetencije i vještine koje se  stiču kvalifikacijom (diplomom)

Studijski program Savremeno poslovanje i informatički menadžment (smjer: Računovodstvo) nudi sticanje opštih kompetencija koje se temelje na cjelovitom poslovnom i ekonomskom obrazovanju, pri čemu studenti stiču široku lepezu znanja, vještina i kompetencije iz područja savremenog poslovanja potrebnih za uspješan razvoj i vođenje vlastitog poduzetničkog pothvata i povećanje konkurentske prednosti poduzeća u kojem su zaposleni. 

Uspješna realizacija studijskog programa Savremeno poslovanje i informatički menadžment (smjer: Računovodstvo) omogućava diplomantima sticanje kako opštih, tako i specifičnih kompetencija i vještina, kao podloge za njihovo aktivno i uspješno uključivanje na tržištu rada, a kasnije i u privatnim ili javnim kompanijama u kojima će naći svoje mjesto. Završetak studija na ovom studijskom programu će omogućiti:

  • Sticanje kompetencije upravljanja poslovnim sistemima srednjeg i višeg stepena složenosti 
  • Sticanje znanja koja omogućuju obavljanje i vođenje različitih poslova u računovodstvu u različitim poslovnim subjektima
  • Sposobnost obavljanja poslova organizovanja računovodstva, vođenje knjigovodstvene evidencije, donošenje odluka iz oblasti računovodstva i revizije
  • Sposobnost izrade internih izvještaja za potrebe planiranja, kontrole i revizije, pripreme i prezentovanje eksternih izvještaja
  • Sposobnost obavljanja poslova u procesu interne kontrole, te interne i eksterne revizije
  • Sposobnost primijene  savremenih metoda i postupaka u organizovanju poslovnih procesa
  • Sposobnost planiranja, prikupljanja i analize velike količine podataka
  • Poznavanje softverskih paketa neophodnih za samostalno vođenje poslovnih knjiga 
  • Osposobljavanje za pokretanje vlastitih poslovnih subjekata
  • Sposobnost tržišne realizacije poduzetničkih ideja

Mogućnosti zaposlenja

Završetak studija na studijskom programu Savremeno poslovanje i informatički menadžment (smjer: Računovodstvo) zahvaljujući širokom spektru multidisciplinarnih znanja  nudi široke mogućnosti zaposlenja. 

Diplomanti ovog studijskog programa mogu naći zaposlenje:

  • U svim privrednim subjektima na različitim poslovima u računovodstvenim službama (konter, bilansis, knjigovođa glavne knjige, knjigovođa salda-konti, knjigovođa materijalnog knjigovodstva, knjigovođa robnog knjigovodstva, knjigovođa dugotrajne imovine, knjigovođa plaća, knjigovođa poreza)  
  • Na pozicijama rukovođenja poslovima računovodstva i upravljačkog računovodstva u privrednim i neprivrednim organizacijama 
  • Na menadžerskim pozicijama nižeg i srednjeg ranga u različitim privrednim subjektima
  • Na poslovima interne, eksterne i državne revizije
  • Na poslovima finansijskog menadžera
  • Na poslovima finansijskog analitičara
  • Pokretanje vlastite start-up kompanije

 Spisak obaveznih predmeta:

  1. Osnove ekonomije
  2. Poslovna informatika
  3. Ekonomika i organizacija poslovanja
  4. Uvod u informacione sisteme
  5. Menadžment
  6. Osnove računovodstva i izvještavanja
  7. Poslovni engleski jezik
  8. Finansije preduzeća
  9. Računovodstveni informacioni sistemi
  10. Finansijsko računovodstvo
  11. Osnove i tehnike osiguranja
  12. Troškovno računovodstvo
  13. Bankarsko poslovanje
  14. Planiranje i analiza poslovanja
  15. Računovodstvo banaka i osiguravajućih društava
  16. Računovodstvo budžeta i neprofitnih organizacija
  17. Revizija
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Kulina bana br. 2
Tuzla, 75000, BiH
+387 35 258 454
+387 62 062 657


Mapa

Svečano otvaranje