Na osnovu člana 95 i člana 98 Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj 7/16, 10/16, 5/17) i člana 45. Statuta, Senat Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla raspisuje

 

K O N K U R S
za upis studenata na studijske programe na Visokoj školi za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla u akademskoj 2017/18 godini (prvi rok)

 

Član 1.

Visoka škola za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla u akademskoj 2017/2018. godini vrši upis studenata na studijske programe:

-          Informacione tehnologije

-          Tržišne komunikacije

-          Savremeno poslovanje i informatički menadžment

Član 2.

Pravo učešća na Konkursu imaju državljani BiH sa završenom četverogodišnjom srednjom školom, kao i strani državljani i lica bez državljanstva, koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije, utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

                                                                                             Član 3.

Na Visoku školu za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno - informaciona akademija” Tuzla u prvu godinu I ciklusa studija prvi puta će se upisati sljedeći broj studenata:

Studijski program

Redovni studenti

Vandredni studenti/učenje na daljinu

Informacione tehnologije

60

30

Tržišne komunikacije

25

15

Savremeno poslovanje i informatički menadžment

45

30


Član 4.

Podnošenje prijava vršit će se od 26.06.2017. do 07.07.2017. godine.

Prijemni ispit će se održati 10.07.2017. godine u prostorijama Visoke škole sa početkom u 16:00 sati.

Rang lista kandidata se objavljuje 12.07.2017. godine.

Upis primljenih kandidata obavit će se od 13.07.2017. do 21.07.2017. godine.

 

Ukoliko se ne popuni broj slobodnih mjesta u prvom upisnom roku, obavit će se prijem prijava i izbor kandidata u drugom upisnom roku.

Član 5.

Uslov za upis je završena četvorogodišnja srednja škola. Za prijavu na konkurs je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

-          diplomu o završenoj srednjoj školi

-          svjedočanstvo za sve razrede iz srednje škole

-          izvod iz matične knjige rođenih

-          ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte/CIPS obrazac/kopija pasoša za strane državljane

-          prijavni obrazac (koji se može skinuti sa web stranice: (www.ipi-akademija.ba) 

 

Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija obavlja se prema:

-          opštem uspjehu postignutom u srednjoj školi (uspjeh u svim razredima)

-          rezultatu na prijemnom ispitu.

Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu prilažu i rješenje o nostrifikaciji svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju.

Član 6.

Prijavu na konkurs na propisanom obrascu, sa odgovarajućom dokumentacijom, kandidati su dužni podnijeti u utvrđenom roku lično ili preporučeno putem pošte Studentskoj službi Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija” ul. Kulina bana 2, 75 000 Tuzla.

Za bliža obavještenja kandidati se mogu obratiti Studentskoj službi Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla +387 35 258 454, te putem e-maila  info@ipi-akademija.ba

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Kulina bana br. 2
Tuzla, 75000, BiH
+387 35 258 454
+387 62 062 657


Mapa

Svečano otvaranje