Vlada TK dala saglasnost za upis 205 studenata

Na redovnoj sjednici održanoj u utorak (6. juni) Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom daje prethodnu saglasnost na Odluku Senata Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije "Internacionalna poslovno-informaciona akademija" Tuzla o konačnom broju studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu studijsku godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/18. godini. 

U akademskoj 2017/18. godini na 3 studijska programa planiran je upis od 130 redovnih studenata i 75 vanrednih studenata, što u ukupnom broju iznosi 205 studenata.

Izvor: www.tuzlarije.net
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Kulina bana br. 2
Tuzla, 75000, BiH
+387 35 258 454
+387 62 062 657


Mapa

Svečano otvaranje