Istraživanje predavača na IPI Akademiji Anide Zahirović Suhonjić objavljeno u prestižnom svjetskom časopisu


Anida Zahirović Suhonjić, predavač na IPI Akademiji objavila je rad pod nazivom "Fostering students’ participation in creating educational content through crowdsourcing" u prestižnom svjetskom časopisu Journal Interactive Learning Environments koji se indeksira u jednoj od najznačajnijih naučnih baza Social Sciences Citation Index. Objavom pomenutog rada, Anida Zahirović Suhonjić je stekla uslove za odbranu doktorske disertacije na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, što je ujedno veliki uspjeh naše visokoškolske ustanove koji potvrđuje posvećenost naučno-istraživačkom radu i napretku naših nastavnika.
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Kulina bana br. 2
Tuzla, 75000, BiH
+387 35 258 454
+387 62 062 657


Mapa

Svečano otvaranje