IPI Akademija Tuzla i Russian State Social University iz Moskve potpisali sporazum o saradnji

Visoka škola Internacionalna poslovno – informaciona akademija Tuzla nastavlja sa uspješnom realizacijom bolonjskih ciljeva. Naime, nedavno je potpisan Sporazum o međunarodnoj saradnji između IPI Akademije i Russian State Social University iz Moskve. 

Cilj međunarodne saradnje je implementacija obrazovnih, naučnih i kulturoloških projekata, razvoj programa mobilnosti nastavnika i saradnika na različitim obrazovnim nivoima, unapređenje nastavnih metoda, te naučno – istraživačkog rada. Organizacija seminara i naučnih konferencija, razmjena didaktičkih materijala, kao i objavljivanje naučnih i stručnih radova predstavlja samo neke od predviđenih aktivnosti koje planiraju provoditi u narednom periodu. 
Ujedno je između navedene dvije institucije potpisan i Sporazum o razmjeni studenata, a potpisnici su bili Damir Bećirović, direktor IPI Akademije, te rektorica Russian State Social University, Natalia Pochinok. 
Ovaj sporazum ima za cilj stvaranje trajnog, uzajamnog, kulturološkog i obrazovnog razumijevanja između dvije obrazovne institucije kroz akademske programe razmjene studenata, koji će se primjenjivati od dana potpisivanja sporazuma. 

IPI Akademija će nastaviti saradnju sa međunarodnim visokoškolskim ustanovama s ciljem unapređenja nastavnog procesa i ispunjavanja bolonjskih ciljeva – saopšteno je iz ove visokoškolske ustanove.
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Kulina bana br. 2
Tuzla, 75000, BiH
+387 35 258 454
+387 62 062 657


Mapa

Svečano otvaranje