IPI Akademija sklopila Sporazum o saradnji sa Internacionalnim univerzitetom u Novom Pazaru

Slika

Visoka škola za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije “Internacionalna poslovno -  informaciona akademija“ Tuzla je potpisala još jedan međunarodni sporazum. Dana 22.06.2018. godine je u Novom Pazaru potpisan Sporazum o saradnji sa Internacionalnim univerzitetom iz Novog Pazara.

Odredbama sporazuma, predviđeno je da se u oblasti nastavnog rada pruži podrška mobilnosti nastavnog osoblja i studenata, osigura razmjena literature, didaktičkih materijala i sl. Predviđen je i zajednički nastup u naučno - istraživačkom i stručnom radu, čime se otvaraju mogućnosti korištenja različitih finansijskih izvora raspoloživih u Bosni i Hercegovini, Srbiji, EU i sl.

Sporazum će također doprinijeti zajedničkom radu na edukaciji, unapređenju znanja i stručnosti, poticanju i jačanju saradnje, obostranoj razmjeni informacija iz naučnog i istraživačkog rada, poticanju institucionalne razmjene i suradnje nastavnog osoblja i studenata kroz pozivanje na sudjelovanje u raznim nastavnim i istraživačkim aktivnostima, te profesionalnom razvoju što će, pak, doprinijeti razvoju visokog obrazovanja u regiji.

Galeriju fotografija možete pogledati u nastavku:
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Kulina bana br. 2
Tuzla, 75000, BiH
+387 35 258 454
+387 62 062 657


Mapa

Svečano otvaranje