Slika

IPI Akademija s ponosom najavljuje 2. međunarodnu naučnu konferenciju o digitalnoj ekonomiji DIEC 2019.


Podsjećamo, 1. međunarodna naučna konferencija o digitalnoj ekonomiji DIEC 2018, koju organizuje Visoka škola ‘Internacionalna poslovno – informaciona akademija’ Tuzla, održana je 11. maja 2018. godine u Tuzli. DIEC 2018 je prva konferencija o digitalnoj ekonomiji u našoj zemlji uopšte koja ima međunarodni karakter, a okupila je eminentne naučnike, stručnjake, studente doktorskih i master studija iz različitih oblasti u kojima je digitalna tehnologija danas našla svoju primjenu.

Konferencija je imala za cilj da podstakne razmjenu mišljenja, te da se prezentuju i diskutuju rezultati istraživanja iz oblasti IT menadžmeta i poduzetništva, poslovnih informacionih sistema, digitalnog marketinga, E-poslovanja, E-obrazovanja, E-uprave, E-zdravstva, E-legislative i IKT industrije. 

Imali smo ukupno 24 pristigla rada od autora i koautora iz osam zemalja, od Malezije, Turske, Japana do onih koji dolaze iz regije.

2. međunarodna naučna konferencija o digitalnoj ekonomiji DIEC 2019 biti će održana u aprilu, 2019. godine u Tuzli.

Misija DIEC 2019 je da stimuliše diskusije o idejama i modelima za razvoj informacijske sigurnosti, visoke tehnologije i intelektualnog vlasništva, pametnih okruženja, tehnologija u nastajanju i multimedijskih komunikacija. Pozdravljamo inovativne teorijske i praktične doprinose, a posebno pozdravljamo multidisciplinarne radove koji uključuju različite naučne oblasti. (Damir Bećirović, MA ekonomije direktor IPI Akademije)

Poziv autorima za slanje sažetaka je otvoren.

Rok za slanje sažetaka je 31. januar 2019. godine.

Vaše radove i upite možete slati na e-mail: diec@ipi-akademija.ba

 

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Kulina bana br. 2
Tuzla, 75000, BiH
+387 35 258 454
+387 62 062 657


Mapa

Svečano otvaranje