Slika

Već drugu godinu Internacionalna poslovno-informaciona akademija uzima učešće kao partner na IEEE Kongresu za studente i mlade profesionalce BiH koji se održava u Sarajevu.

Studenti Internacionalne poslovno-informacione akademije učestvovali su na IEEE SYPC BiH 2017 kongresu gdje su predstavili svoj projekat pod nazivom "Poseidon's Calm" i svoje istraživanje o temi "Ključne determinante potrošačkog etnocentrizma u BiH". 

Ovaj događaj ima za cilj da mladima predstavi različite mogućnosti i prilike koje imaju u okviru IEEE (Institute of Electrical and Electronig Engineers), najveće svjetske tehničke profesionalne organizacije koja okuplja više od 420.000 članova iz 160 zemalja svijeta.

Od početka 2017. godine formiran je i IEEE Student Branch na IPI Akademiji.

Kongres će se održati od 30. novembra do 02. decembra 2018. godine, a tema je ''Made in BiH''. Domaće kompanije i stručnjaci koji su prepoznatljivi i na međunarodnoj sceni udružit će se i podijeliti sa studentima svoje priče. Studenti iz cijele Bosne i Hercegovine, imat će priliku učiti od onih koji su uspjeli u svojoj državi. Ovaj kongres predstavlja priliku za ostvarivanje saradnje, omogućuje  studentima i mladim profesionalcima da kreativno razmišljaju, razvijaju nove ideje i sarađuju sa međunarodnom zajednicom IEEE, kako bi ostvarili svoje ciljeve.

 

 

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Kulina bana br. 2
Tuzla, 75000, BiH
+387 35 258 454
+387 62 062 657


Mapa

Svečano otvaranje