Novosti

JAVNI KONKURS

Javni konkurs za izbor u nastavno zvanje

04.07.2019 12:30
Slika
 
Na osnovu Odluke Senata broj: 69/2019 od 03.07.2019. godine, Visoka škola za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije “Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla raspisuje KONKURS za izbor u nastavna i saradnička zvanja. Izbor kandidata vršit će se za sljedeće uže naučne oblasti: Informatika, Računarstvo, Računovodstvo i revizija.

 

 

KONKURS
za izbor u nastavna i saradnička zvanja

                                                                                     

Izbor kandidata vršit će se za sljedeće uže naučne oblasti:

 

Uža naučna oblast

Predavač visoke škole

Asistent

Informatika

3 izvršioca

3 izvršioca

Računarstvo

3 izvršioca

3 izvršioca

Računovodstvo i revizija

3 izvršioca

-

 

            Uslovi za izbor u nastavno i saradničko  zvanje na visokoj školi kao visokoškolskoj ustanovi utvrđeni su članom 79 Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine TK" broj 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17).

            Uz prijavu na Konkurs za izbor kandidati prilažu: biografiju, ovjerenu fotokopiju diplome studija u četverogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS bodova, ovjerenu fotokopiju diplome postdiplomskog ili II ciklusa studija (za predavače visoke škole), uvjerenje o ostvarenoj prosječnoj ocjeni u toku dodiplomskog studija (za asistente), ovjerenu kopiju Odluke o izboru u nastavničko ili saradničko zvanje na drugoj visokoškolskoj ustanovi (ukoliko je posjeduju), spisak objavljenih radova (ukoliko ih posjeduju) i kopije objavljenih radova (dostaviti kopije prve stranice publikacije u kojoj je rad objavljen i sam rad).

            Ukoliko se na konkurs za izbor u nastavno zvanje „predavač visoke škole“ javi veći broj kandidata u odnosu na traženi broj, bit će organizovan intervju. Rangiranje kandidata za izbor u nastavno zvanje „predavač visoke škole“ bit će izvršeno na osnovu dostavljene prijave i održanog intervjua. Rangiranje kandidata za izbor u saradničko zvanje „asistent“ bit će izvršeno na osnovu ostvarene prosječne ocjene u toku dodiplomskog studija.

            Izabrani kandidat koji prije izbora u nastavno zvanje nema iskustvo u nastavnom radu u visokoškolskoj ustanovi, dužan je, u skladu sa članom 77 i 79 Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona, održati pristupno predavanje iz nastavnog predmeta za koji je konkurisao.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju lično ili putem preporučene pošte na adresu: Visoka škola „Internacionalna poslovno-informaciona akademija“ Tuzla, ul. Kulina bana br. 2. 75 000 Tuzla.

            Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja .

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

0 0