Javni konkurs za izbor u nastavno zvanje

Na osnovu Odluke Senata broj: 154/2018 od 12.12.2018. godine, Visoka škola za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije “Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla raspisuje Konkurs za izbor u nastavno zvanje za nastavni predmet Poslovno pravo i porezi.

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Kulina bana br. 2
Tuzla, 75000, BiH
+387 35 258 454
+387 62 062 657


Mapa

Svečano otvaranje