Na osnovu člana 96 i člana 97 Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" broj 8/08,11/09,12/09,13/12,13/12,16/13 i 7/14) i člana 50. Statuta, Senat Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla raspisuje

 

 

 

K O N K U R S

 

za upis studenata na studijske programe na Visokoj školi za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informacionaakademija” Tuzla u akademskoj 2016/17 godini

 

 

 

Član 1.

 

Visoka škola za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla u akademskoj 2016/2017 godini vrši upis studenata za studijske programe:

 

-          Informacione tehnologije

 

-          Tržišne komunikacije

 

-          Savremeno poslovanje i informatički menadžment

 

 

Član 2.

 

Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva, koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije, utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

 

 

Član 3.

Na Visoku školu za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla u prvu godinu I ciklusa studija prvi puta će se upisati sljedeći broj studenata:

 

Studijski program

 

Redovni studenti

 

Vandredni studenti/učenje na daljinu

 

Informacione tehnologije

 

60

 

40

 

Tržišne komunikacije

 

30

 

30

 

Savremeno poslovanje i informatički menadžment

 

50

 

50

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Član 4.

 

 

Konkurs će biti organizovan dva upisna roka.

 

Prvi upisni rok: Podnošenje prijava vršit će se od 13.06.2016. do 08.07.2016. godine.

 

Prijemni ispit će se održati 11.07.2016. godine u prostorijama Visoke škole sa početkom u 16:00 sati.

 

Rang lista kandidata se objavljuje 13.07.2016. godine.

 

Upis primljenih kandidata obavit će se od 14.07.2016. do 22.07.2016. godine.

 

 

Drugi upisni rok: Podnošenje prijava vršit će se od 15.08.2016. do 19.09.2016. godine.

 

Prijemni ispit će se održati 22.09.2016. godine u prostorijama Visoke škole sa početkom u 16:00 sati.

 

Rang lista kandidata se objavljuje 23.09.2016. godine.

 

Upis primljenih kandidata obavit će se od 24.09.2016. do 31.09.2016. godine

 

Ukoliko se ne popuni broj slobodnih mjesta u prvom upisnom roku, obavit će se prijem prijava i izbor kandidata u drugom upisnom roku.

 

 

Član 5.

 

Uslov za upis je završena četvorogodišnja srednja škola. Za prijavu na konkurs je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

 

-          diplomu o završenoj srednjoj školi

 

-          svjedočanstvo za sve razrede iz srednje škole

 

-          izvod iz matične knjige rođenih

 

-          ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte/kopija pasoša za strane državljane

 

-          prijavni obrazac (koji se može skinuti sa web stranice: (www.ipi-akademija.ba) 

 

Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija obavlja se prema:

 

-          opštem uspjehu postignutom u srednjoj školi (uspjeh u svim razredima)

 

-          rezultatu na prijemnom ispitu.

 

Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu prilažu i rješenje o nostrifikaciji svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju.

 

 

Član 6.

 

Prijavu na konkurs na propisanom obrascu, sa odgovarajućom dokumentacijom, kandidati su dužni podnijeti u utvrđenom roku lično ili preporučeno putem pošte Studentskoj službi Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija” ul. Kulina bana 2. 75 000 Tuzla.

 

Za bliža obavještenja kandidati se mogu obratiti Studentskoj službi Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla +387 35 258 454, te putem e-maila info@ipi-akademija.ba .

 

Prijavu za konkurs možete preuzeti na linku ispod.

 

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Kulina bana br. 2
Tuzla, 75000, BiH
+387 35 258 454
+387 62 062 657


Mapa

Svečano otvaranje