Na IPI Akademiji održana edukacija na temu „Razvijanje kompetencija nastavnika“

Slika 110
Dana 10.12.2016. godine je održana edukacija za profesore, predavače i asistente IPI Akademije na temu „Razvijanje kompetencija nastavnika“. Trener je bila prof. dr. Šefika Alibabić, redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Trening je organizovan i realizovan sa svrhom pružanja didaktičke podrške visokoškolskoj nastavi. Cilj treninga je bio razvijanje kompetencija nastavnika angažovanih na IPI Akademiji. Teme koje su obrađene uključivale su: planiranje i organizacija nastave, metode i oblici u visokoškolskoj nastavi, tehnike vizualizacije i prezentacije, te evaluacija i ocjenjivanje u nastavi.
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Kulina bana br. 2
Tuzla, 75000, BiH
+387 35 258 454
+387 62 062 657


Mapa

Svečano otvaranje