Poziv za edukaciju na temu "Inovacije u nastavi informatike"

Slika 115
Dana 18.11.2016. godine Centar za promociju civilnog društva organizuje edukaciju za nastavnike na temu "Inovacije u nastavi informatike", koja će se održati na IPI Akademiji.

Vodeća profesija 21. stoljeća se nalazi u oblastima informaciono-komunikacionih nauka, a svjedoci smo da nastavni planovi i programi u osnovnim i srednjim školama često ne prate savremene tehnologije, savremene metode rada, kao i sam pristup učenju informatike. 

Standardni (printani) udžbenici postaju neadekvatni zbog njihovog sadržaja i verzija softvera koje se u njima i spominju, pa zbog toga imamo i nezainteresovanost učenika za kompjuterskim naukama. Upravljanje promjenama u obrazovanju zahtijeva posebno stručno usavršavanje nastavnika i profesora što će omogućiti razmjenu iskustava, metoda i načina rada, kao i pripremu i korištenje digitalnih materijala sa aktuelnim sadržajima iz IT svijeta. Moderna nastava podstiče učenike na aktivno učešće u realizaciji planiranog nastavnog gradiva (istraživanje, učenje na daljinu, rad na projektima, timski rad, virtuelne škole) i druge aktivnosti koje povećavaju aktivnosti učenika i samo napredovanje shodno njegovim sposobnostima i prethodnom znanju.

Učenje ne treba završiti u školskom kabinetu informatike, potrebno je sadržaje učiniti zanimljivim i dostupnim u bilo koje vrijeme, na bilo kojem mjestu i samim tim pripremati učenike za dalju edukaciju i tržište rada.

Kome je namijenjena edukacija? Edukacija je namijenjena učiteljima razredne i predmetne nastave zaintersovanim za primjenu informatike u nastavi, te nastavnicima i profesorima informatike u osnovnim i srednjim školama.

Cilj edukacije: Učesnici edukacije će se upoznati sa inovativnim metodama podučavanja gradiva informatike u nastavi, te će im biti predstavljena dosadašnja iskustva i besplatni alati za unapređenje nastave informatike (online alati, kao i rješenja za bolju produktivnost). Također će biti predstavljane i mogućnosti alata za online testove, video kanal, web bazirano programiranje, kako kreirati svoj blog i dijeliti nastavne materijale sa učenicima i kolegama.

Datum i mjesto:

Sarajevo – 9.11. 2016. Centar za promociju civilnog društva, Gradačačka bb – sala Resurnog centra SMART

Tuzla – 18.11.2016. IPI Akademija, Kulina bana 2

Banja Luka – 15.11.2016. ICBL, Dr. Mladena Stojanovića 4

Mostar – 22.11.2016. SPARK business park, Blajburških žrtava b.b.

Vrijeme: 10:00-17:00 časova

Cijena: besplatna edukacija za odabrane kandidate

Edukator: Adin Begić,  nastavnik informatike sa preko 8 godina iskustva rada sa učenicima u osnovnim i srednjim školama,  Microsoft inovativni nastavnik za 2016-2017 godinu.

Smještaj i putni troškovi do mjesta održavanja edukacije: Organizator snosi troškove smještaja i prevoza za učesnike koji nisu iz gradova u kojima se odvija edukacija.

Način prijave: Svi zainteresovani potrebno je da popune online aplikacionu formu: http://bit.ly/2ePsxFY.

Rok prijave: Prijave se primaju do 2 dana prije termina održavanja edukacije do 14h.

Odabir učesnika: Prednost pri odabiru učesnika se daje ranije prispjelim prijavama.

PROGRAM EDUKACIJE
Edukacija će se realizovati u 5 cjelina:
  1. sat kodiranja u školama – pripema i učešće
  2. slobodni softveri u nastavi
  3. pregled mogućnosti Office365 for education
  4. pokretanje besplatnog bloga i video kanala, Korištenje apleta u nastavi (fizika, hemija - java simulacija), Online programiranje sa bilo kojeg mjesta uz pomoć web browsera
  5. prikaz mogućnosti edukativne društvene mreže, kreiranje online testova za učenike, Društvene mreže, Mreže za edukatore (razmjena iskustva).
 
DODATNE INFORMACIJE
Učesnici će dobiti digitalne materijale kako bi mogli navedene mogućnosti implementirati i u svojoj školi.
Edukacije se organizuju uz podšku Švicarske ambasade u BiH.
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Kulina bana br. 2
Tuzla, 75000, BiH
+387 35 258 454
+387 62 062 657


Mapa

Svečano otvaranje