Kandidatkinja Zahirović Vilašević Edina će dana 26.01.2019. godine u 10:00 sati u prostorijama Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije “Internacionalna poslovno – informaciona akademija” Tuzla, održati pristupno predavanje na temu “Poreski sistem, klasifikacija, karakteristike i elementi oporezivanja”.


Predavanje će biti održano  pred Komisijom za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika za nastavni predmet “Poslovno pravo i porezi” u sastavu:  Damir Bećirović, MA ekonomije, mr. sc. Adisa Balić i Malik Ikanović, MA menadžmenta.
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Kulina bana br. 2
Tuzla, 75000, BiH
+387 35 258 454
+387 62 062 657


Mapa

Svečano otvaranje