Na osnovu Zakona o visokom obrazovanju TK ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 7/16, 10/16, 05/17 i 15/17), Statuta Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije "Internacionalna poslovno-informaciona akademija" Tuzla i Odluke Senata broj: 102/2018 donešena je Odluka o rasporedu polaganja ispita u zimskom semestru akademske 2018./19. godine.
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Kulina bana br. 2
Tuzla, 75000, BiH
+387 35 258 454
+387 62 062 657


Mapa

Svečano otvaranje