Raspored polaganja ispita u dodatnom popravnom ispitnom roku


I godina

Predmet

Datum

Vrijeme

Učionica

Poslovna informatika

03.09.2016.

10:30-12:00

A + R

Osnove ekonomije

13.09.2016.

16:00-17:30

A

Uvod u računarstvo i informacione tehnologije

14.09.2016.

16:00-18:00

A

Osnove komunikologije

14.09.2016.

18:00-20:00

U1

Ekonomika i organizacija poslovanja

15.09.2016.

16:00-18:00

A

Osnove programiranja

01.09.2016.

17:00-19:00

R

Poslovno komuniciranje

01.09.2016.

17:15-19:00

U1

Matematika

02.09.2016.

16:00-18:00

A

Multimedijske tehnologije

09.09.2016.

16:00-17:30

U1

Uvod u informacione sisteme

09.09.2016.

16:30-18:00

A

Dizajn vizuelnih komunikacija

10.09.2016.

10:00-11:30

U2

Upravljanje prodajom i pregovaranje

08.09.2016.

17:15-19:00

U2

Strukture podataka i algoritmi

05.09.2016.

18:00-20:00

A

Menadžment

07.09.2016.

16:00-18:00

A

Operativni sistemi

07.09.2016.

17:00-19:00

R

Osnove računovodstva i izvještavanja

05.09.2016.

17:00-18:30

U2

Poslovni engleski jezik

06.09.2016.

16:00-18:00

AII godina

Predmet

Datum

Vrijeme

Učionica

Računarske mreže

13.09.2016.

16:30-18:00

U1

Javne finansije

13.09.2016.

17:30-19:00

A

Razvoj i izgradnja informacionih sistema

03.09.2016.

09:00-11:00

U2

Osnove marketinga i Internet marketing

03.09.2016.

09:00-10:30

A

Programski jezici i programiranje

10.09.2016.

10:00-12:00

A

Odnosi s javnošću

10.09.2016.

11:30-13:00

U2

Računarska grafika i animacija

15.09.2016.

16:00-18:00

U2

Računovodstveni informacioni sistemi

15.09.2016.

16:00-18:00

U1

Finansije preduzeća

01.09.2016.

16:00-18:00

A

Finansijsko računovodstvo

02.09.2016.

17:00-19:00

U1

Elektronsko poslovanje

14.09.2016.

16:00-18:00

R + U2

Baze podataka

05.09.2016.

16:00-18:00

A

Multimedijsko izdavaštvo

05.09.2016.

16:00-18:00

U1

Osnove i tehnike osiguranja

05.09.2016.

18:30-20:00

U2

Digitalna fotografija

06.09.2016.

16:00-18:00

U1

Troškovno računovodstvo

06.09.2016.

17:00-19:00

U2

Trgovinsko poslovanje

07.09.2016.

19:00-20:30

U1

Bankarsko poslovanje

07.09.2016.

18:00-20:00

U2

Oglašavanje

08.09.2016.

16:00-18:00

U1

Finansijska tržišta

08.09.2016.

16:00-18:00

A

Objektno programiranje

09.09.2016.

17:00-19:00

R

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Kulina bana br. 2
Tuzla, 75000, BiH
+387 35 258 454
+387 62 062 657


Mapa

Svečano otvaranje