Termini ispita u dodatnom septembarskom roku


19.09.2016.
Osnove programiranja 19.09.2016. 17:00-19:00 R
Poslovno komuniciranje 19.09.2016. 17:15-19:00 U1
Računarska grafika i animacija 19.09.2016. 16:30-18:30 U2
Računovodstveni informacioni sistemi 19.09.2016. 18:00-20:00 U2
Finansije preduzeća  19.09.2016. 16:00-18:00 A
20.09.2016.
Matematika 20.09.2016. 16:00-18:00 A
Finansijsko računovodstvo 20.09.2016. 17:00-19:00 U1
21.09.2016.
Strukture podataka i algoritmi 21.09.2016. 18:00-20:00 A
Osnove računovodstva i izvještavanja 21.09.2016. 17:00-19:00 U2
Baze podataka 21.09.2016. 16:00-18:00 A
Multimedijsko izdavaštvo 21.09.2016. 16:30-18:30 U1
Osnove i tehnike osiguranja 21.09.2016. 18:00-20:00 U1
22.09.2016.
Poslovni engleski jezik 22.09.2016. 16:00-18:00 A
Digitalna fotografija 22.09.2016. 16:30-18:30 U1
Troškovno računovodstvo 22.09.2016. 17:00-19:00 U2
Objektno programiranje 22.09.2016. 17:00-19:00 R
23.09.2016.
Menadžment 23.09.2016. 16:00-18:00 A
Operativni sistemi 23.09.2016. 17:00-19:00 R
Trgovinsko poslovanje 23.09.2016. 17:00-19:00 U1
Bankarsko poslovanje 23.09.2016. 16:00-18:00 U2
24.09.2016.
Dizajn vizuelnih komunikacija 24.09.2016. 10:00-11:30 U2
Upravljanje prodajom i pregovaranje 24.09.2016. 10:00-11:30 U1
Programski jezici i programiranje 24.09.2016. 10:00-12:00 A
Odnosi s javnošću 24.09.2016. 11:30-13:00 U2
Oglašavanje 24.09.2016. 11:30-13:00 U1
Finansijska tržišta 24.09.2016. 12:00-13:30 A
26.09.2016.
Osnove ekonomije 26.09.2016. 16:00-17:30 A
Uvod u računarstvo i informacione tehnologije 26.09.2016. 16:30-18:00 U1
Osnove komunikologije 26.09.2016. 18:30-20:30 U2
Ekonomika i organizacija poslovanja 26.09.2016. 16:00-18:00 U2
Računarske mreže 26.09.2016. 18:00-19:30 U1
Javne finansije 26.09.2016. 16:00-17:30 A
27.09.2016.
Poslovna informatika 27.09.2016. 17:00-18:30 A + R
Multimedijske tehnologije 27.09.2016. 16:00-17:30 A
Uvod u informacione sisteme 27.09.2016. 16:30-18:00 U1
Razvoj i izgradnja informacionih sistema 27.09.2016. 16:30-18:00 U2
Osnove marketinga i Internet marketing  27.09.2016. 16:00-17:30 A
Elektronsko poslovanje 27.09.2016. 16:00-17:30 A
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Kulina bana br. 2
Tuzla, 75000, BiH
+387 35 258 454
+387 62 062 657


Mapa

Svečano otvaranje