Novosti

Obavijest o odbranama završnih radova

 

11.03.2021 14:15
Slika
 
Dana 22.03.2021. godine, sljedeći studenti brane završni rad:

1) Adi Efendić, sa početkom u 16:00 sati, tema:
"KOMPARACIJA M - BANKARSTVA I E - BANKARSTVA U BIH" ;

2) Senida Pozderović, sa početkom u 16:30, tema:
"ELEKTRONSKA TRGOVINA I KUPOVINA PUTEM INTERNETA U BIH".
0 0