Konkurs za upis studenata u akademsku 2017./2018. godinu - drugi upisni rok

Na osnovu člana 95 i člana 98 Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj 7/16, 10/16, 5/17) i člana 45. Statuta, Senat Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla raspisuje
 
K O N K U R S
za upis studenata na studijske programe na Visokoj školi za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla u akademskoj 2017/18 godini (drugi rok)
 
Član 1.
Visoka škola za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla u akademskoj 2017/2018 godini vrši upis studenata u drugom prijemnom roku na studijske programe:
-          Informacione tehnologije
-          Tržišne komunikacije
-          Savremeno poslovanje i informatički menadžment

Član 2.
Pravo učešća na Konkursu imaju državljani BiH sa završenom četverogodišnjom srednjom školom, kao i strani državljani i lica bez državljanstva, koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije, utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

                                                                                            Član 3.
Na Visoku školu za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla u prvu godinu I ciklusa studija, u drugom prijemnom roku, prvi puta će se upisati sljedeći broj studenata:

Studijski program

Redovni studenti

Vandredni studenti/učenje na daljinu

Informacione tehnologije

8

18

Tržišne komunikacije

13

11

Savremeno poslovanje i informatički menadžment

40

27

 
 
Član 4.
Podnošenje prijava vršit će se od 21.08.2017. do 15.09.2017. godine.
Prijemni ispit će se održati 18.09.2017. godine u prostorijama Visoke škole sa početkom u 16:00 sati.
Rang lista kandidata se objavljuje 19.09.2017. godine.
Upis primljenih kandidata obavit će se od 25.09.2017. do 29.09.2017. godine.
 
 
                                                                                          Član 5.
Uslov za upis je završena četvorogodišnja srednja škola. Za prijavu na konkurs je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:
-          diplomu o završenoj srednjoj školi
-          svjedočanstvo za sve razrede iz srednje škole
-          izvod iz matične knjige rođenih
-          ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte/CIPS obrazac/, kopija pasoša za strane državljane
-          prijavni obrazac (koji se može skinuti sa web stranice: (www.ipi-akademija.ba) 
 
Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija obavlja se prema:
-          opštem uspjehu postignutom u srednjoj školi (uspjeh u svim razredima)
-          rezultatu na prijemnom ispitu.
Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu prilažu i rješenje o nostrifikaciji svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju.

Član 6.
Prijavu na konkurs na propisanom obrascu, sa odgovarajućom dokumentacijom, kandidati su dužni podnijeti u utvrđenom roku lično ili preporučeno putem pošte Studentskoj službi Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija” ul. Kulina bana 2, 75 000 Tuzla.

Za bliža obavještenja kandidati se mogu obratiti Studentskoj službi Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla +387 35 258 454, te putem e-maila  info@ipi-akademija.ba
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Kulina bana br. 2
Tuzla, 75000, BiH
+387 35 258 454
+387 62 062 657


Mapa

Svečano otvaranje