Novosti

Obavijest o odbrani završnog rada

 

27.10.2020 15:19
Slika
 
Dana 03.11.2020.godine u 16:30 sati, student Mirnes Mujić, studijski program: Tržišne komunikacije, brani završni rad o temi: "Viralni marketing".

Dana 04.11.2020. godine, sljedeći studenti brane završni rad:

1) Rašida Ribić, sa početkom u 15:30 sati, tema: Primjena marketinga u elektronskoj trgovini
2) Mahir Pirić, sa početkom u 16:00 sati, tema: Pametna rampa
3) Fatmir Hajdarević, sa početkom u 16:30 sati, tema: Kriptovalute u digitalnom dobu.

Dana 06.11.2020. godine, sljedeći studenti brane završni rad:

1) Jasmin Čičkušić, sa početkom u 16:15 sati, tema: Proces projektovanja lokalne mreže
2) Ervin Dedić, sa početkom u 16:45 sati, tema: Korištenja Firewall sistema nove generacije u zaštiti LAN mreža
3) Edina Karić, sa početkom u 17:15 sati, tema: Uloga i značaj transfernih cijena u poslovanju preduzeća.
0 0