Novosti

Pristupno predavanje

Pristupno predavanje o temi "Uspostavljanje i organizacija sistema internih kontrola u bankarskom sektoru"

21.08.2019 15:41
Slika
 

 

Kandidatkinja mr.sc. Ankica Čanić će dana 28.08.2019. godine (srijeda) u 17:00 sati u prostorijama Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije “Internacionalna poslovno – informaciona akademija” Tuzla, održati pristupno predavanje na temu “Uspostavljanje i organizacija sistema internih kontrola u bankarskom sektoru”.  

Predavanje će biti održano  pred Komisijom za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika za užu naučnu oblast “Računovodstvo i revizija” u sastavu: mr. sc. Azira Osmanović, mr. sc. Admira Aljić i Malik Ikanović, MA menadžmenta.

Predavanje je javno i istom mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

Ovo obavještenje će biti postavljeno na oglasnu ploče Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije “Internacionalna poslovno – informaciona akademija” Tuzla.

U Tuzli, 21.08.2019. godine

0 0