Novosti

Uspješne priče naših studenata: Haris Arnautović

 

05.05.2020 19:56
Slika
 
Najbolji način za započeti sedmicu je obogatiti je pozitivnim pričama. Danas donosimo priču o uspjehu našeg diplomanta, Harisa Arnautovića. Haris je 2015. godine upisao studijski program Savremeno poslovanje i informatički menadžment, a kasnije se opredijelio za smjer Informatički menadžment. U 2018. godini stekao je zvanje Bachelor ekonomije za informatički menadžment i jedan je od osnivača naše studentske organizacije Studentski klub IPI Akademije.

Haris ističe da je jedna od najpozitivnih stvari vezanih za IPI Akademiju, nastavni kadar.
"U pitanju su mladi stručnjaci iz realnog sektora koji su u prvu ruku prijatelji svim studentima, pa tek onda predavači i profesori. Sa mnogima sam i danas dan u kontatku, razmijenjujući ideje o projektima u budućnosti."

Trenutno radi na poziciji Specijaliste za sisteme podataka i izvještavanje, te se također nastavio školovati kroz različite edukacijske programe. Dobitnik je stipendije za pohađanje kurseva na EU Business School i Harvardu. Nakon suosnivanja i aktivnog rada u našem studentskom udruženju "Studentski klub IPI Akademije", Haris je nastavio svoj volonterski angažman u BH Futures Foundation, gdje je trenutno član Student and Young Professional Leadership Committee i Koordinator za vanjsku saradnju i partnerstva.
0 0