Novosti

Dobitnici nagrade "Dr. Hamza Šarić"

 

07.02.2019 15:04
Slika
 

Na osnovu liste uspješnosti kandidata koja je utvrđena od strane Studentske službe IPI Akademije Tuzla i dostavljena direktoru IPI Akademije Tuzla, a u skladu sa članom 6. Pravilnika o dodjeli nagrade „Dr. Hamza Šarić“, dodjeljuje se prva i druga nagrada za studente druge godine, te dvije prve nagrade za studente treće godine, kako slijedi:

 

 

Studenti druge godine

Rb.

Ime i prezime

Dodjeljuje se:

1.

Indir Karić

Prva nagrada

2.

Šejla Džafić

Druga nagrada

 

Studenti treće godine

Rb.

Ime i prezime

Dodjeljuje se

1.

Anes Bajrić

Prva nagrada

2.

Jasmin Šahinagić

Prva nagrada

0 0