Novosti

Interni konkurs za izbor u nastavna zvanja

 

25.06.2024 06:42
Slika
 

Na osnovu Odluke Senata broj: 111/2024 od 24.06.2024. godine,  Visoka škola za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije “Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla raspisuje:

 

Interni KONKURS

za izbor u nastavna zvanja

                                                                                     

Izbor kandidata vršit će se za sljedeće uže naučne oblasti:

Uža naučna oblast

Profesor visoke škole

Predavač visoke škole

Računovodstvo i revizija

1 izvršilac

-

 

Uslovi za izbor u nastavna zvanja na visokoj školi kao visokoškolskoj ustanovi utvrđeni su članom 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: broj: 21/21, 5/22, 11/22 i 16/22).

Uz prijavu na Konkurs za izbor kandidati prilažu: biografiju, ovjerenu fotokopiju diplome studija u četverogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS bodova, ovjerenu fotokopiju diplome III ciklusa studija koji odgovara datoj naučnoj oblasti ili području za koje se konkuriše, kopiju Odluke o izboru u nastavno zvanje na Visokoj školi za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije “Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla, dokaz o ranijem nastavnom radu na visokoškolskoj ustanovi, spisak objavljenih radova (ukoliko ih posjeduju) i kopije objavljenih radova.

Kandidat može dostaviti i ovjerenu kopiju Uvjerenja o završenom odgovarajućem ciklusu studija samo ukoliko visokoškolska ustanova nije izdala diplomu.

Rangiranje kandidata za izbor u nastavno zvanje „profesor visoke škole“ bit će izvršeno na osnovu dostavljene prijave

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju lično ili putem preporučene pošte na adresu:  Visoka škola „Internacionalna poslovno-informaciona akademija“ Tuzla, ul. Kulina bana br. 2., 75 000 Tuzla.

 

Konkurs ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja..

 

0 0