Novosti

Obavijest o odbrani završnog rada

 

21.03.2022 13:20
Slika
 

Dana 28.03.2022. godine, studentica Selma Hodžić, studijski program: Savremeno poslovanje i informatički menadžment, smjer:

Bankarstvo, osiguranje i finansije, brani završni rad sa početkom u 17:00 sati, tema:"UTICAJ EKONOMSKE KRIZE UZROKOVANE PANDEMIJOM COVID - 19 NA BANKARSKI SEKTOR U BOSNI I HERCEGOVINI".

0 0