Novosti

Konferencija DIEC 2021 - Otvoren poziv za slanje sažetaka

 

30.03.2021 13:38
Slika
 
Visoka škola "Internacionalna poslovno - informaciona akademija" Tuzla organizuje 4. međunarodnu naučnu konferenciju o digitalnoj ekonomiji DIEC 2021 koja će se održati 20.08.2021. godine.

Otvoren je poziv za slanje sažetaka za 4. međunarodnu naučnu konferenciju o digitalnoj ekonomiji DIEC 2021, a krajnji rok za njihovu dostavu je 20.05.2021. godine.

Autori su pozvani da pošalju naslov rada i sažetak do 250 riječi, sa 4 do 5 ključnih riječi na mail adresu diec@ipi-akademija.ba.

U sažetku treba navesti predmet i cilj istraživanja, rezultate istraživanja i njihove implikacije.

Tematska područja konferencije su: poslovno informacioni sistemi, digitalna transformacija u javnom i privatnom sektoru, e-poslovanje, e-marketing i e-trgovina, e-učenje i e-pedagogija, visoke tehnologije i intelektualno vlasništvo internet i regulatorni okvir, sigurnost u digitalnom društvu, blockchain tehnologija, digitalna ekonomija u funkciji ekonomskog rasta, industrija 4.0., kripto ekonomija, ekonomija dijeljenja, tehnologije i inovacije, digitalna disrupcija, umjetna inteligencija, digitalna preduzeća i pametne industrije, liderstvo u digitalnom dobu, digitalne vještine i cjeloživotno učenje, pametna okruženja, društvena pitanja u digitalnom svijetu, jezik interneta, uloga univerziteta u digitalnoj ekonomiji, populizam i “fake news”, internet, duštvene mreže i ljudska prava, digitalni mediji, mrežno društvo, religija i Internet, otuđenje, osamljenost i virtuelna realnost, digitalni turizam.

Zbornici sa prethodnih konferencija su indeksirani u EBSCO i CEEOL bazi, a dostupni su na: www.diec.ipi-akademija.ba/zbornici-radova.

Više informacija o samoj konferenciji, te upute autorima za pisanje rada dostupni su u dokumentima koji se nalaze na kraju ove objave.

Za sva dodatna pitanja, možete poslati mail na: diec@ipi-akademija.ba.
0 0