Novosti

Obavijest o odbranama završnih radova

 

08.01.2021 10:54
Slika
 
Dana 15.01.2021. godine, sljedeći studenti brane završni rad:

1) Amina Kušljugić, sa početkom u 16:15 sati, tema: Kvalitet usluga u telekomunikacionim mrežama nove generacije;
2) Armina Kovačević, sa početkom u 16:45, tema: Marketing informacioni sistem rudnika mrkog uglja "Banovići".
0 0