Novosti

Obavijest o odbranama završnih radova

 

17.11.2021 13:19
Slika
 
Dana 24.11. 2021. godine, sljedeći studenti brane završni rad:

1) Lugavić Benjamin, sa početkom u 15:00 sati, tema: "SIGURNOST IoT UREĐAJA" ;
2) Ermin Kukić, sa početkom u 15:30 sati, tema: "PRIMJENA SAVREMENIH MEDIJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU";
3) Mustafić Amina, sa početkom u 16:00 sati, tema: "INTERNET MARKETING NA DRUŠTVENIM MEDIJIMA ";
4) Omer Habibović, sa početkom u 16:30 sati, tema: "ULOGA DRUŠTVENIH MEDIJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU ";
0 0