Novosti

Obavijest o odbranama završnih radova

 

29.12.2021 13:14
Slika
 
Dana 05.01. 2022. godine, sljedeći studenti brane završni rad:

1) Ahmed Mehmedović, sa početkom u 16:00 sati, tema: "Značaj i razvoj e - bankarstva u BIH" ;
2) Monika Tončević, sa početkom u 16:30 sati, tema: "Online bankarstvo - pregled i način funkcionisanja";
0 0