Novosti

Obavijest o odbranama završnih radova

 

12.01.2022 10:26
Slika
 
Dana 19.01. 2022. godine, sljedeći studenti brane završni rad:

1) Šišić Edina, sa početkom u 16:00 sati, tema: "SIGURNOST I PRIVATNOST PODATAKA NA INTERNETU" ;
2) Emir Šehić, sa početkom u 16:30 sati, tema: "ELEKTRONSKA TRGOVINA";
3) Elmedin Kovačević, sa početkom u 17:00 sati, tema: "ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PREDUZEĆA RUDNIK MRKOG UGLJA BANOVIĆI ";
4) Lejla Samardžić, sa početkom u 17:30 sati, tema: "ZNAČAJ FORENZIČKOG RAČUNOVODSTVA I FORENZIČKE REVIZIJE ZA SIGURNOST POSLOVANJA ";
0 0