Novosti

Obavijest o odbranama završnih radova

 

06.05.2022 10:33
Slika
 
Dana 13.05.2022. godine, sljedeći studenti brane završni rad:

1) Dino Hukić, sa početkom u 15:00 sati, tema: "Tranzicija masovnih medija iz analognog u digitalno doba" ;
2) Džafić Amir, sa početkom u 15:30 sati, tema: "Primjena društvenih mreža u e - obrazovanju".
0 0