Novosti

Obavijest o odbranama završnih radova

 

29.09.2022 11:29
Slika
 
Dana 06.10.2022. godine, sljedeći studenti brane završni rad:

1) Ahmed Sakić, sa početkom u 11:00 sati, tema: "IZRADA STUDENTSKE DRUŠTVENE MREŽE KORIŠTENJEM WEB TEHNOLOGIJA" ;
2) Admir Salkanović, sa početkom u 11:30 sati, tema: "APLIKACIJA ZA PRIKAZIVANJE TEMPERATURE KORISTEĆI REACT.JS"
3) Zijah Jusufović, sa početkom u 12:00 sati, tema: "PREDNOSTI I OGRANIČENJA ELEKTRONSKE TRGOVINE"
4) Kemal Gogić, sa početkom u 12:30 sati, tema: " TEHNOLOGIJE ELEKTRONSKOG POSLOVANJA"
0 0