Novosti

Obavijest o odbrani završnih radova

 

21.07.2020 19:54
Slika
 
OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG RADA

Dana 28.07.2020. sljedeći studenti brane Završni rad:

1. Irhad Bajramović u 16:00h, tema: Blockchain i kriptovalute,
2. Indir Karić u 16:30h, tema: Primjena docker alata u razvoju software-a,
3. Idriz Mehmedović u 17:00h, tema: Sistem za narudžbu hrane korištenjem React i Firebase tehnologije
4. Semir Šišić u 17:30h, tema: Usporedba tehnika upravljanja memorijom kod Windows, Unix i JikesNode operativnih sistema.
0 0