Novosti

Obavijest o odbrani završnog rada

 

22.09.2021 08:47
Slika
 
Dana 29.9.2021. godine, sljedeći studenti brane završni rad:

Ali Mokayes, sa početkom u 15:30 sati, tema: Razvoj i izgradnja administrativno - operativnog sučelja za mala i srednja preduzeća upotrebom informacionih tehnologija i

Ibrahim Ikanović, sa početkom u 16:00 sati, tema: Sigurnost web aplikacija.
0 0