Novosti

Obavijest o odbrani završnog rada

 

19.01.2022 11:46
Slika
 
Dana 26.01.2022. godine, studentica Sabina Selimović, studijski program: Savremeno poslovanje i informatički menadžment, smjer: Bankarstvo, osiguranje i finansije brani završni rad sa početkom u 17:00 sati, tema:
"Uloga i značaj Međunarodnog monetarnog fonda".
0 0