Novosti

Obavijest o odbrani završnog rada

 

27.05.2022 08:41
Slika
 
Dana 03.06.2022. godine, student Edin Bukvić, studijski program: Tržišne komunikacije, brani završni rad sa početkom u 17:00 sati, tema:"Uloga odnosa sa javnošću u malom poduzetništvu"
0 0