Novosti

Obavijest o odbrani završnog rada

 

01.06.2022 13:22
Slika
 
Dana 08.06.2022. godine, studentica Osmana Mustafić, studijski program: Savremeno poslovanje i informatički menadžment, smjer: Bankarstvo, osiguranje i finansije, brani završni rad sa početkom u 16:00 sati, tema: "Analiza finansijskih efekata investicije u proširenje poslovanja preduzeća "MELA" Živinice".
0 0