Novosti

Obavijest o odbrani završnog rada

 

16.04.2024 11:45
Slika
 
Dana 23.04.2024. godine, sljedeći studenti brane završni rad:

1) Arnela Buljić, sa početkom u 10:00 sati, tema: " E - bankarstvo u BIH: Razvoj i upotreba" 
 
0 0