Novosti

Prijava za dodatni ispitni rok

 

20.09.2022 15:52
Slika
 

Studentice i studenti Internacionalne poslovno - informacione akademije Tuzla mogu se prijaviti na dodatni ispitni rok. 

Zainteresovani studentice i studenti trebaju do petka 23.09.2022. godine do 12:00 sati popunite anketu.


Na anketi je obavezno napisati ime i prezime i samo jedan ispit na koji se prijavljujete.


U slučaju da navedete više predmeta u obzir će se uzeti samo prvi navedeni.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1-hUce0gkMSp8ml3TbnuolXbjmveoxrGvZ9b7Q_Koj5uwtQ/viewform?usp=pp_url

0 0