Novosti

Pristupno predavanje

Pristupno predavanje o temi "Utjecaj elektronskog bankarstva na finansijsku inkluziju u BiH"

08.09.2023 11:13
Slika
 
Kandidat Eldina Arapčić, MA će dana 11.09.2023. godine (ponedjeljak) u 16:15 sati u prostorijama Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije “Utjecaj elektronskog bankarstva na finansijsku inkluziju u BiH”.  

Predavanje će biti održano  pred Komisijom za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika za užu naučnu oblast “Bankarstvo, osiguranje i finansije” u sastavu: dr. sc. Damir Bećirović, Malik Ikanović, MA i mr. sc. Ankica Čanić.

Predavanje je javno i istom mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

Ovo obavještenje će biti postavljeno na oglasnu ploče Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije “Internacionalna poslovno – informaciona akademija” Tuzla.

U Tuzli, 08.09.2022. godine

0 0