Novosti

Raspisan konkurs za nagradu "Dr Hamza Šarić"

 

25.01.2024 14:23
Slika
 

Na osnovu člana člana 7 Pravilnika o dodjeli Nagrade „Dr Hamza Šarić“ direktor Visoke škole Internacionalna poslovno - informaciona akademija donosi:
      
ODLUKU


o raspisivanju Konkursa za dodjelu Nagrade „Dr Hamza Šarić“

Član 1.


      Donosi se Odluka o raspisivanju Konkursa za dodjelu Nagrade „Dr Hamza Šarić“.


Član 2.


      Pravo konkurisanja za Nagradu imaju svi studenti II i III i IV godine studija na Visokoj školi za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije„Internacionalna poslovno-informaciona akademija“ Tuzla u akademskoj 2023./24. godini, koji ispunjavaju sljedeće uslove:
- da su do početka akademske 2023./24. godine (1. oktobar 2023. godine) položili ispite
iz svih upisanih predmeta u I, II, odnosno III godini studija.
- da nisu obnavljali upis u bilo koju godinu studija
- da je postignuta prosječna ocjena položenih ispita najmanje 9,00


Član 3.


      Prijava na konkurs se podnosi Studentskoj službi.
      Uz prijavu obavezno priložiti uvjerenje o uspjehu u studiju.


Konkurs ostaje otvoren do 09.02.2024. godine

0 0