Novosti

U Tuzli održana 2. Međunarodna naučna konferencija o digitalnoj ekonomiji DIEC 2019

 

26.04.2019 16:21
Slika
 

Druga međunarodna naučna konferencija o digitalnoj ekonomiji DIEC 2019, u organizaciji Visoke škole «Internacionalna poslovna – informaciona akademija» (IPI Akademija) Tuzla, održana je u periodu od 25. do 26. aprila ove godine, u Tuzli. Misija ovogodišnje DIEC 2019 konferencije je da stimuliše diskusije o idejama i modelima za razvoj informacijske sigurnosti, visoke tehnologije i intelektualnog vlasništva, pametnih okruženja, tehnologija u nastajanju i multimedijskih komunikacija. Konferencija je okupila eminentne naučnike, stručnjake, studente osnovnih, master i doktorskih studija, kao i sve ostale zainteresovane za oblast digitalne ekonomije. Na konferenciji je prihvaćeno ukupno 26 radova od autora i koautora koji dolaze iz različitih zemalja. Programski odbor konferencije čine 21 doktora nauka. Organizacijski odbor predvodi dr. sc. Damir Bećirović, direktor IPI Akademije.           

 

Tokom dvodnevnog programa konferencije, koja je održana u prostorijama IPI Akademije, studenti su imali priliku prisustvovati studentskoj sesiji, i poslušati predavanja „Minimalizam u produkt menadžmentu“ (Esmar Mešić, dip.ing.el.teh.) te „Razvoj karijere u 21. vijeku – u kontekstu inžinjerstva“ (prof. dr. Božidar Radenković). Također, autori prihvaćenih radova su prezentovali nove trendove u informaciono-komunikacionim tehnologijama, sa naglaskom na oblasti poput marketinga, obrazovanja, sigurnosti i IT menadžmenta.

Zaključci Konferencije proizašli su iz radova koji su objavljeni u Zborniku ovogodišnje konferencije. Zaključci predstavljaju naučnu i stručnu argumentaciju koja će pomoći izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u BiH u kontekstu provođenja procesa digitalne transformacije. U nastavku navodimo rezime zaključaka konferencije:

 

  • Digitalna transformacija društva, naročito privrede Bosne i Hercegovine, treba da bude prioritet donosilaca odluka, u funkciji ostvarivanja viših stopa ekonomskog rasta.
  • Sa ciljem ostvarivanja pretpostavki za digitalnu transformaciju potrebno je raditi na zaštiti prava intelektualnog vlasništva, kao i reformama postojećih sistema sigurnosti.
  • Upotreba digitalne tehnologije treba da unaprijedi usluge velikih javnih sistema poput zdravsta, a posebno u oblasti obrazovanja kroz primjenu informacijskih tehnologija u nastavi, ali i novih modela poput crowdsourcinga i sl.
  • Trend ekonomije dijeljenja, sveprisutan u svijetu, treba da se integriše i u domaće/regionalne ekonomske okvire, što podrazumijeva izmjenu aktuelne zakonske legislative koja uglavnom koči ove tendencije.
  • Marketing današnjice je direktno zavisan od nivoa upotrebe digitalne tehnologije, u skladu sa tim se savjetuje domaćim donosiocima odluka iz oblasti marketinga da što više primjenjuju ovu tehnologiju.
  • Umjetna inteligencija nosi potencijal transformacije poslovne i bilo koje druge organizacije, te se preporučuje intenzivnija primjena iste.
  • BitCoin i ostale kriptovalute se pokazuju otpornim na nestabilnost okruženja, što pretpostavlja da će se u budućnosti intenzivirati njihova upotreba.

 

Treća međunarodna naučna konferencija o digitalnoj ekonomiji DIEC 2020 će se održati u aprilu 2020. godine u Tuzli.

0 0