Nastava

Ovdje možete pronaći korisne informacije i obavještenja vezana za nastavu.

Raspored predavanja i vježbi zimski semestar ak.2019./20

Kalendar organizacije i realizacije nastave i ispita za ak. 2019./20.

Plan realizacije nastave za ak. 2019./20. godinu

Termini ispita za septembarski rok ak. 2018/2019.
Termini ispita za junsko-julski rok ak. 2018./19.
Odluka o ovjeri ljetnog semestra ak. 2018/19.
Kalendar nastave ak. 2018/19.
0 0