Direktor

Slika 92

Dr. sc. Damir Bećirović

 damirbeci@hotmail.com

Profesori visoke škole

Slika 69

Dr. sc. Emir Džambegović

 emir.dzambegovic@gmail.com
Slika 76

Dr. sc. Željka Pejić Benko

Slika 70

Dr. sc. Haris Hamidović

Slika 143

Dr. sc. Damir Šarić

Slika 75

Dr. sc. Zlatan Begić

Slika 83

Dr. sc. Mirnes Avdić


Predavači visoke škole

Slika 77

Mr. sc. Adisa Balić

Slika 79

Mr. sc. Benjamin Suljić

Slika 81

Mr. sc. Goran Madžarević

Slika 85

Dr. sc. Damir Bećirović

Slika 148

Benjamin Halilović, MA elektrotehnike

Slika 151

Amer Bošnjić, MA elektrotehnike

Slika 150

Mr. sc. Nedret Kikanović

Slika 144

mr. sc. Lejla Smajlović

Slika 142

Robert Andrejaš, MA umjetnosti producent

Slika 64

Mr. sc. Amra Kadirić

Slika 80

Mr. sc. Edin Zahirović

Slika 66

Amela Bešlagić, MA ekonomije

Slika 73

Nahid Unkić, MA ekonomije

Slika 139

Mr. sc. Admira Aljić

Slika 213

Admir Čavalić, MA ekonomije

admir.cavalic@yahoo.com
Slika 78

Mr. sc. Azira Osmanović

Slika 67

Mr. sc. Edis Mekić

Slika 84
Dr. sc. Anida Zahirović Suhonjić
zahirovic.suhonjic@gmail.com
Slika 71

Jasenko Topić, MA elektrotehnike

Slika 140

Mr. sc. Mirhat Đulić

Slika 141

Mr. sc. Edin Skokić

Slika 149

Malik Ikanović, MA menadžmenta

Slika 214

Selena Kurtić, MA inženjerske informatike

selena@ipi-akademija.ba
Slika 219

Edina Zahirović Vilašević, MA prava

edina_zahirovic@hotmail.com

Asistenti visoke škole


Slika 159

Vesna Muminović

Slika 155
Edina Šehić, dipl. ing. inf. teh.
edina.salkanovic@gmail.com
Slika 158

Irma Zenunović, BA matematike

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Kulina bana br. 2
Tuzla, 75000, BiH
+387 35 258 454
+387 62 062 657


Mapa

Svečano otvaranje