Konkurs

Konkurs za upis studenata na Visoku školu "Internacionalna poslovno informaciona akademija" Tuzla objavljuje se svake godine u mjesecu junu (prvi upisni rok) i mjesecu avgustu (drugi upisni rok).

Pravo učešća na Konkursu imaju državljani BiH sa završenom četverogodišnjom srednjom školom, kao i strani državljani i lica bez državljanstva, koji su završili srednju školu u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, ili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

Potrebna dokumentacija

Za prijavu na konkurs potrebno Vam je:

REDOVNI STUDENTI 
 • Original diploma o završenoj srednjoj školi
 • Original svjedodžbe iz I, II, III i IV razreda srednje škole
 • Cips ili ovjerena kopija lične karte
 • Rodni list (original ili ovjerena kopija)
 • Ispunjen prijavni obrazac

VANREDNI STUDENTI 
 • Ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj školi
 • Ovjerene kopije svjedodžbi iz I, II, III i IV razreda srednje škole
 • Cips ili ovjerena kopija lične
 • Rodni list (original ili ovjerena kopija)
 • Ispunjen prijavni obrazac

Upis i školarina

Cijena jedne akademske godine na IPI Akademiji iznosi 1800KM uz mogućnost plaćanja na rate.
Svi kandidati koji polože prijemni ispit te na osnovu Konačne rang liste primljenih kandidata ostvare pravo na upis u novu akademsku godinu, potrebno je da u predviđenom vremenskom okviru za upis dostave sljedeće:

 • Dvije fotografije za index
 • Ispunjen upisni materijal koji se preuzima u studetskoj službi IPI Akademije
 • Uplatnica o plaćenoj prvoj rati školarine

Upis primljenih kandidata u prvom upisnom roku, za akademsku 2019./2020. vršit će se od 12.07. - 20.07.2019. godine.

Za više informacija:

Kontakt: +387 35 258 454
E-mail: studentska@ipi-akademija.ba

Online platforma za učenje - MOODLE

Slika
Svi studenti IPI Akademije, prilikom upisa, potpuno BESPLATNO dobijaju pristup (username i password) online platformi za učenje - MOODLE.

Ovom platformom studentima je omogućeno lakše praćenje nastave, te adekvatna i pravovremena online informisanost o predmetnim obavezama, terminima ispita, rezultatima ispita i sl.
0 0